Monorierdő

Monorierdő településközpont fejlesztése

Monorierdő településközpont fejlesztése

Hasznos linkek

Hasznos linkek
Ovodafejlesztés 2019
Magyar faluprogram
Eszközbeszerzés
Hírek

Maszk használata a Polgármesteri Hivatalban történő ügyintézéskor

 | Maszk használata a Polgármesteri Hivatalban történő ügyintézéskor
Tisztelt ügyfeleink!
A koronavírus-járvány negyedik hullámának megfékezése érdekében kérem Önöket, hogy 2021. november 02. napjától a Monorierdői Polgármesteri Hivatalban történő ügyeik intézésekor szíveskedjenek az orrot- és szájat eltakaró maszkot viselni, és a védőtávolságot tartani. Amennyiben saját maszk a Hivatal épületébe történő belépéskor nem áll rendelkezésükre, abban az esetben a Hivatal térítésmentesen biztosít maszkot az Önök részére.
Kérem, hogy az Önök és a Hivatal dolgozói védelme érdekében fenti intézkedéseket szíveskedjenek betartani.
Vigyázzunk egymásra!
Keresztény Anikó
jegyző

Szociális célű tűzifa támogatás

 | Szociális célű tűzifa támogatás
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a Képviselő-testület elfogadta a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 19/2021.(X.13.) önkormányzati rendeletét.
A rendelet alapján a szociális célú tűzifa támogatás igényléséhez szükséges kérelem nyomtatvány 2021. október 15-től a Polgármesteri Hivatalban kérhető.
A kitöltött és az elbírásláshoz szükséges minden dokumentummal ellátott kérelem beadási határideje: 2021. november 15.
A szociális célú tűzifa támogatás igénylésének feltételeiről bővebb információ személyesen a Polgármesteri Hivatalban vagy a +36 70 638 89 86 telefonszámon kérhető.
Szente Béla polgármester

Települési ügysegéd ügyfélfogadása Monorierdőn

 | Települési ügysegéd ügyfélfogadása Monorierdőn
Tisztelt Lakosság!
A települési ügysegédek ügyfélfogadása Monorierdőn az alábbiak szerint alakul a feltüntetett szerdai napokon 08:00 - 10:00 között:
08.04., 09.01., 10.06., 11.03., 12.01.
Az ügysegédeknél intézhető ügyekről bővebb tájékoztatás kérhető a 06-29-612-374-es telefonszámon vagy a www.kormanyablak.hu - n.
Települési ügysegéd ügyfélfogadása Monorierdőn... bővebben

Házhoz menő csomagolási és zöldhulladék 2021. II. félévi szállítási rend

 | Házhoz menő csomagolási és zöldhulladék 2021. II. félévi szállítási rend
Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés 2021
07.21., 08.18., 09.29., 10.27., 11.24., 12.21.

Házhoz menő csomagolási hulladékgyűjtés
07.02., 07.16., 07.30., 08.13., 08.27., 09.10., 09.24., 10.08., 10.22., 11.06., 11.19., 12.03., 12.17., 12.31.,


 
Házhoz menő csomagolási és zöldhulladék 2021. II. félévi szállítási rend... bővebben

Új körzeti megbízott Monorierdőn

 | Új körzeti megbízott Monorierdőn
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a mai naptól településünk új körzeti megbízottja Papp József r. főtörzsőrmester úr.
Körzeti megbízott úr elérhetőségei:
Telefon: 06-70/492-0774
E-mail: PappJozsef@pest.police.hu
Fogadóórája: minden hónap második szerdáján, 14:00 órától -16:00 óráig a Monorierdő, Béke köz 13. (régi Polgármesteri Hivatal épület) szám alatt kialakított irodában.
Forduljanak bizalommal körzeti megbízott úrhoz!
Szente Béla polgármester

Tájékoztató a házszámrendezési eljárás megindításáról

 | Tájékoztató a házszámrendezési eljárás megindításáról
Monorierdő Polgármesteri Hivatal Jegyzője ezúton tájékoztatja a lakosságot arról, hogy a Központi Címregiszter (továbbiakban KCR) rendelkezéseinek megfelelően Monorierdő Községben is elkezdődött a házszámok felülvizsgálata. A KCR célja, hogy a címek egy központi rendszerbe kerüljenek, azaz a különböző nyilvántartásokban (ingatlan-nyilvántartás, lakcímnyilvántartás, postai címnyilvántartás) szereplő címadatok pontosak és naprakészek legyenek.
Ezzel kapcsolatos feladatok ellátását a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Kormányrendelet (a továbbiakban: rendelet) írja elő. A rendelet meghatározza nemcsak azon ingatlanok körét, amelyeknek címmel kell rendelkezniük, hanem a címképzés folyamatát, valamint a már bejegyzett cím módosításának és törlésének szabályait is.
Tájékoztató a házszámrendezési eljárás megindításáról... bővebben

Változások a hulladékgazdálkodási hatósági jogkörökben

 | Változások a hulladékgazdálkodási hatósági jogkörökben
A Kormány 2021. március 16-tól hatályos, a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelete alapján: a hulladékgazdálkodási hatósági ügy – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a területi hulladékgazdálkodási hatóság hatáskörébe tartozik”.
A „Kormány közigazgatási hatósági ügyekben eljáró területi hulladékgazdálkodási hatóságként a megyei kormányhivatalt jelöli ki.
Változások a hulladékgazdálkodási hatósági jogkörökben... bővebben

Szigorodtak az állatvédelmi előírások

 | Szigorodtak az állatvédelmi előírások

Tisztelt Lakosság!
Felhívom az állattartó lakosok figyelmét, hogy 2021. január 1. napjától szigorodtak az állatvédelmi előírások. A szabályok betartását a településen a Jegyző rendszeresen ellenőrizni fogja! Az alábbi állatvédelmi szabályok betartásával szabad állatot tartani!
 

Szigorodtak az állatvédelmi előírások... bővebben

Tájékoztató az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének szabályairól

 | Tájékoztató az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének szabályairól

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Monorierdő Község Önkormányzat Polgármesterének az avar és kerti hulladék nyílttéri kezeléséről szóló 5/2021.(III.1.) számú polgármesteri rendelete értelmében a 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig az avar és kerti hulladék égetése szeptember 15-től május 30-ig végezhető minden heten szerdán 8:00- 17:00 óráig és vasárnap 8:00 - 10:00 óráig.  Ünnepnapokon az égetés tilos.

Radóczi Andrea
igazagatási csoportvezető

Tájékoztató a rágcsálóirtásról

 | Tájékoztató a rágcsálóirtásról
A rágcsálók nagymértékben történő elszaporodása minden évben a tavaszi és őszi időszakban községünk komoly problémája. Az irtásukkal kapcsolatos legfontosabb információkat tovább lépve olvashatják.
Tájékoztató a rágcsálóirtásról... bővebben

Helyi adókkal kapcsolatos információk

 | Helyi adókkal kapcsolatos információk

Tisztelt Adózóink!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket a helyi adózással kapcsolatos információkról és az egyes adónemekhez tartozó számlaszámokról.

Monorierdő Adóhatóság pénzforgalmi jelzőszámok
Építményadó 11742056-15590208-02440000
Magánszemélyek kommunális adója 11742056-15590208-02820000
Helyi iparűzési adó 11742056-15590208-03540000
Gépjárműadó 11742056-15590208-08970000
Pótlék 11742056-15590208-03780000
Bírság és végrehajtási ktg. 11742056-15590208-03610000
Idegen bevételek 11742056-15590208-04400000
Talajterhelési díj 11742056-15590208-03920000
Államigazgatási illeték beszedési 11742056-15590208-03470000
 
A részletes adózói tájékoztatót tovább lépve olvashatják.
Helyi adókkal kapcsolatos információk... bővebben

Információk

Hivatali ügyfélfogadás

2213 Monorierdő,
Szabadság u. 50/A

Hétfő
13:00 – 18:00 óráig

Szerda
08:00 – 12:00, és
13:00 – 16:00 óráig

Péntek
08:00-11:00

Központi telefonszám:
06-29-419-103

Intézze ügyeit elektronikusan

Intézze ügyeit elektronikusan

ASP csatlakozás

ASP csatlakozás

Egészségfejlesztési Iroda létrehozása a monori járásban Monorierdő központtal

Egészségfejlesztési Iroda létrehozása a monori járásban Monorierdő központtal