Monorierdő

Monorierdő településközpont fejlesztése

Monorierdő településközpont fejlesztése

Hasznos linkek

Hasznos linkek
Hírek

Tájékoztató a köznevelési intézményekben megszervezendő gyermekfelügyeletről

 | Tájékoztató a köznevelési intézményekben megszervezendő gyermekfelügyeletről
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot és a kedves szülőket, hogy a ma délután megjelent, a védelmi intézkedések ideiglenes szigorítása idején a gyermekfelügyeletről szóló 111/2021. (III. 6.) Korm. rendelet értelmében  
  • óvodában elrendelt rendkívüli szünet, illetve
  • az általános iskolákban bevezetett tantermen kívüli, digitális munkarend időtartama alatt
a szülő, törvényes képviselő kérelmére az intézményvezető gondoskodik a gyermekek, tanulók napközbeni felügyeletének megszervezéséről.
 
Magyarország Kormánya – tudva, hogy a szülők számára a koronavírus-világjárvány harmadik hulláma elleni védekezés érdekében elrendelt rendkívüli óvodai szünet és az általános iskolák tantermen kívüli, digitális munkarendre történő átállása többlet erőfeszítést, újabb megoldandó feladatokat jelent, ugyanakkor tekintettel arra, hogy a járvány az oktatási intézményekben is terjed – felkéri a szülőket, hogy a gyermekfelügyeletet csak a legszükségesebb esetben – különösen munkavégzés, védekezésben való részvétel – vegyék igénybe.
A Korm. rendelet megjelenését követően egyeztettünk a Monorierdői Csicsergő Óvoda és a Monorierdői Fekete István Általános Iskola intézményvezetőivel, akik biztosították az önkormányzat vezetőit arról, hogy a megjelenő részletszabályok szerint biztosítani fogják a gyermekfelügyeletet intézményeikben, amennyiben a szülők azt gyermekeik vonatkozásában kérik. Az igénybevétel módjáról és az intézmények gyermekfelügyeletet biztosító nyitva tartásáról a megfelelő fórumokon 2021. március 8-ig (hétfőig) tájékoztatni fogják a szülőket.
 
Mindezek alapján kérjük a kedves szülőket, hogy fokozottan figyeljék az óvoda és iskola által a szülők felé működtetett fórumokat, annak érdekében, hogy a gyermekek felügyelete a megfelelő módon biztosítva legyen.
 
Segítő közreműködésüket megköszönve!
Vigyázzunk egymásra!
Szente Béla polgármester
Borbás Viktor alpolgármester

Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről

 | Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet alapján a Monorierdői Polgármesteri Hivatal 2021. március 8. napjától - 2021. március 22. napjáig zárva tart.
A Polgármesteri Hivatalban  a személyes ügyfélfogadás szünetel, további intézkedésig kizárólag telefonon, illetve elektronikusan (e-mail formájában) van lehetőség kapcsolatfelvételre. Ügyfeleink kérelmeiket, beadványaikat elektronikus és postai úton, vagy az Önkormányzat (bejárati kapun elhelyezett) postaládájában elhelyezve nyújthatják be.
Kivételt képeznek a fenti ügyintézési formák alól a csak személyesen intézhető ügyek (házasságkötés, haláleset anyakönyveztetése). Ez esetekben telefonon egyeztetett időpontban kerülhet sor személyes ügyintézésre.
Az alábbi elérhetőségeken állunk ügyfeleink rendelkezésére.
A Polgármesteri Hivatal elérhetőségei:
Titkárság: 06-29-419-103
E-mail: titkarsag@monorierdo.hu
Ügyintézőink:
Keresztény Anikó jegyző
Elérhetősége: +36 70 638 7543
E-mail: jegyzo@monorierdo.hu
Radóczi Andrea igazgatási csoportvezető: birtokvédelem, lakcímügyek, panaszok és közérdekű adatigénylések, hagyatéki ügyek
Elérhetősége: +36 70 638 7535
Szalai Gáborné ügyintéző: műszaki, kereskedelmi, telepengedélyezési, behajtási bejelentési ügyek
Elérhetősége: +36 70 426 4630
Tóth Angéla Tünde ügyintéző: szociális ügyek, hagyatéki ügyek, népesség-nyilvántartás, anyakönyvvezető
Elérhetősége: +36 70 638 8986
Petrovai Tamás közterület-felügyelő  
Elérhetősége: +36 30 626 3604
Tolnai Klára pénzügyi csoportvezető
Elérhetősége: +36 70 638 7816
Juhász Gabriella pénzügyi-számviteli előadó: könyvelés, számlázás
Elérhetősége: +36 70 638 8056
Erősné Markó Anita pénzügyi és adóügyi ügyintéző: gépjárműadó, iparűzési adó ügyek, adónyilvántartás, könyvelés
Elérhetősége: +36 70 638 8184
 
Megértésüket köszönjük! Vigyázzunk egymásra!
Keresztény Anikó jegyző                                                       

 | Tájékoztató a köznevelési intézmények működését érintő veszélyhelyzeti intézkedésekről

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot és a kedves szülőket, hogy az Emberi Erőforrások Minisztere a 17/2021.(III.5.) EMMI határozatával

  • az óvodákban 2021. március 8-tól – 2021. április 6-ig rendkívüli szünetet rendelt el. A rendkívüli szünet utáni első munkanap 2021. április 7.
  • az iskolákban 2021. március 8-tól – 2021. március 31-ig a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre. A tavaszi szünet utáni első tanítási nap 2021. április 7.
  • a gyermekfelügyelet az intézményekben nem kerül megszervezésre!

A rendkívüli szünet ideje alatt a fenntartóknak a gyermekétkeztetést biztosítaniuk kell.

Ezért a Monorierdői Csicsergő Óvodába járó gyermekek és a Monorierdői Fekete István Általános Iskola tanulói részére Önkormányzatunk biztosítja az étkezést.
Ennek érdekében az intézmények vezetői szorosan együttműködnek. Hanyecz Anita iskolaigazgató asszony és Skultéty Borbála óvodavezető asszony intézkedett a gyermekétkeztetést igénylő iskoláskorú és óvodáskorú gyermekek étkezési igényének felméréséről.
Az igények összesítését követően az Óvoda Konyhája, azaz Balla Tiborné élelmezésvezető asszony és kollégái az intézményvezető asszonyokkal egyeztetett módon biztosítják a gyermekétkeztetés zavartalan működését a rendkívüli szünet ideje alatt is.
Tisztelettel kérjük a kedves szülőket, hogy a gyermekeikre vonatkozó igényeket juttassák el az intézményvezető asszonyok által kért elérhetőségekre.
 
Segítő együttműködésüket köszönjük!
Szente Béla polgármester
Borbás Viktor alpolgármester

Tájékoztató Magyarország Kormánya által meghozott szigorító védelmi intézkedésekről

 | Tájékoztató Magyarország Kormánya által meghozott szigorító védelmi intézkedésekről

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, a ma délután megjelent, a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet alapján 2021. március 8. napjától az alábbi szigorítások lépnek életbe hazánkban, azaz Magyarország valamennyi településén.

A korlátozó intézkedések betartása mindannyiunk közös érdeke és felelőssége! 
Ezért kérjük településünk valamennyi lakosát a védelmi intézkedések betartására.
Vigyázzunk egymásra!
Szente Béla polgármester
Borbás Viktor alpolgármester
Tájékoztató Magyarország Kormánya által meghozott szigorító védelmi intézkedésekről... bővebben

Szigorodtak az állatvédelmi előírások

 | Szigorodtak az állatvédelmi előírások

Tisztelt Lakosság!
Felhívom az állattartó lakosok figyelmét, hogy 2021. január 1. napjától szigorodtak az állatvédelmi előírások. A szabályok betartását a településen a Jegyző rendszeresen ellenőrizni fogja! Az alábbi állatvédelmi szabályok betartásával szabad állatot tartani!
 

Szigorodtak az állatvédelmi előírások... bővebben

Tájékoztató bűncselekmény áldozatainak

 | Tájékoztató bűncselekmény áldozatainak
A Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Igazságügyi Osztály Áldozatsegítő Szolgálatként segítséget nyújt a 2005. évi CXXXV. törvény szerint a bűncselekmény áldozatainak akként, hogy szükségleteiknek megfelelő szolgáltatásokat nyújt.

Bővebb információ elolvasható Monorierdő Község Hivatalos Facebook oldalán a linkre kattintva.

 
Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Igazságügyi Osztály
Ügyfélfogadás helye: 1135 Budapest, Lehet utca 43.-47.
Ügyfélfogadás ideje: H-K: 8:30 - 16:00; CS:8:30 - 16:00, P:8:30 - 12:00
Telefonos elérhetőség: 06-1-236-3947 vagy 06-1-236-3957
E-mail cím: igazsagugy@pest.gov.hu

 
Vigyázzunk egymásra!

Máji Bálint - körzeti megbízott elérhetősége

 | Máji Bálint - körzeti megbízott elérhetősége

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy Máji Bálint rendőr törzsőrmester – településünk körzeti megbízottja – elérhetőségei a következők:

Telefon: 06-70/492-0774
E-mail: majib@pest.police.hu

Fogadóóra időpontja: minden hónap második szerda 14.00 – 16.00
helyszíne: 2200 Monor, Kossuth L. utca 86. (Monori Rendőrkapitányság)


Élet ösvénye - 2020

 | Élet ösvénye - 2020

Az ÉLET ÖSVÉNYE ökoprojekt hosszútávú kezdeményezés Monorierdő Község Önkormányzatának részéről. Fontos és kiemelt szempont az ökológiai egyensúly megtartása az egész világon és községünkben is. Minden ősszel az adott évben született monorierdői lakcímmel rendelkező gyermekek részére fákat ültetünk a szülőkkel. Így történt ez első alkalommal idén is, amikor 20 db V alakú japán cseresznyefát ültetettek a családok Pogácsás Tibor államtitkár úrral, Szente Béla polgármester úrral és Borbás Viktor alpolgármester úrral valamint Vörös László képviselő úrral továbbá Baloghné Dobó Hajnalka bizottsági taggal.

További képek Monorierdő Község Hivatalos Facebook oldalán találhatók.


Helyi adókkal kapcsolatos információk

 | Helyi adókkal kapcsolatos információk

Tisztelt Adózóink!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket a helyi adózással kapcsolatos információkról és az egyes adónemekhez tartozó számlaszámokról.

Monorierdő Adóhatóság pénzforgalmi jelzőszámok
Építményadó 11742056-15590208-02440000
Magánszemélyek kommunális adója 11742056-15590208-02820000
Helyi iparűzési adó 11742056-15590208-03540000
Gépjárműadó 11742056-15590208-08970000
Pótlék 11742056-15590208-03780000
Bírság és végrehajtási ktg. 11742056-15590208-03610000
Idegen bevételek 11742056-15590208-04400000
Talajterhelési díj 11742056-15590208-03920000
Államigazgatási illeték beszedési 11742056-15590208-03470000
 
A részletes adózói tájékoztatót tovább lépve olvashatják.
Helyi adókkal kapcsolatos információk... bővebben

Változás a házhoz menő szelektív hulladékok szállítási rendjében

 | Változás a házhoz menő szelektív hulladékok szállítási rendjében
TISZTELT MONORIERDŐI LAKOSOK!
 
Októbertől ismét 2 hetente szállítják el a sárga zsákos szelektív hulladékot.
Csomagolási hulladékok gyűjtésének időpontja 2020-ban:
10.09., 10.24. (szombat); 11.06., 11.20., 12.04.; 12.18.
Zöldhulladék gyűjtésének időpontjai 2020-ban:
10.28., 11.25., 12.21.
 
Borbás Viktor alpolgármester
 

Tájékoztatás az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok változásáról

 | Tájékoztatás az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok változásáról
Tájékoztatjuk a Tiszelt Lakosságot, hogy 2021. január 1. napjától hatályát veszti a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§(4) bekezdése, amely jelenleg lehetőséget ad az önkormányzatok képviselő-testületeinek az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítására.
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014.(XII.5.) BM rendelet 225.§-a értelmében "ha a jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi, valamint a külterületen lévő zárkerti ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése TILOS".
 
Mindezek alapján 2021. január 1. napjától szigorúan tilos lesz az avar és kerti hulladék szabadtéri égetése!
 
Kérjük legyenek figyelemmel a bekövetkező jogszabályi változásra, mert azokkal szemben, akik ezeket megszegik az elsőfokú tűzvédelmi hatóság 10.000 forinttól - 3.000.000 forintig terjedő tűzvédelmi bírságot szabhat ki.
 
Keresztény Anikó jegyző
 
 

Tájékoztatás a csatornával nem rendelkező ingatlanok tulajdonosai részére


Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a csatornarákötéssel nem rendelkező ingatlanokról a szennyvíz tárolóból történő elszállítására a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági szolgáltatásokról szóló 1/2019. (II.1.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdése alapján a COMBOS Településtisztasági Bt. (a továbbiakban Közszolgáltató) látja el közszolgáltatási szerződés alapján.

Tájékoztatás a csatornával nem rendelkező ingatlanok tulajdonosai részére... bővebben

Információk

Hivatali ügyfélfogadás

2213 Monorierdő,
Szabadság u. 50/A

Hétfő
13:00 – 18:00 óráig

Szerda
08:00 – 12:00, és
13:00 – 16:00 óráig

Péntek
08:00-11:00

Központi telefonszám:
06-29-419-103

Intézze ügyeit elektronikusan

Intézze ügyeit elektronikusan

ASP csatlakozás

ASP csatlakozás

Egészségfejlesztési Iroda létrehozása a monori járásban Monorierdő központtal

Egészségfejlesztési Iroda létrehozása a monori járásban Monorierdő központtal