Monorierdő

Monorierdő településközpont fejlesztése

Monorierdő településközpont fejlesztése

Hasznos linkek

Hasznos linkek
Hírek

Nyár a Makkos Parkban

 | Nyár a Makkos Parkban

Szórakozás a szabadban, ingyenes programok minden korosztálynak Monorierdőn

2020. augusztus 17. (péntek): Parkmozi - Csillag születik (A Star is Born)

2020. augusztus 26. (szerda): Gyermekprogramok, ORSI gyermekműsora

2020. szeptember 4. (péntek): Retro buli

2020. szeptember 9. (szerda): Zenés hangolódás Bandikával

2020. szeptember 17. (csütörtök): Happy Five zenekar koncertje

 

Nyár a Makkos Parkban... bővebben

Dr. Külüs Ilona gyermekorvos rendelése szabadság miatt szünetel

 | Dr. Külüs Ilona gyermekorvos rendelése szabadság miatt szünetel

Dr. Külüs Ilona gyermekorvos rendelése 2020.08.10-től 2020.09.04-ig szabadság miatt szünetel. Helyettesítését Dr. Bükki Veronika látja el.
 

Dr. Külüs Ilona gyermekorvos rendelése szabadság miatt szünetel... bővebben

Tájékoztatás az új egészségház használatbavételi engedélye körüli tevékenységekről

 | Tájékoztatás az új egészségház használatbavételi engedélye körüli tevékenységekről

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a napokban több személy hivatalos hatóságokat keresett fel és nyomozást folytat az egészségház használatbavételi engedélyével kapcsolatban.

Hibákat és hiányosságokat keresnek, azt remélve, hogy Monorierdő Község Önkormányzatát bírsággal sújthatják, megbüntethetik. Ezen tevékenységükkel tönkreteszik a munkánkat, nem beszélve arról, hogy rossz hírét keltik az Önkormányzatának, a képviselő-testületnek és a hivatalnak.

Ezért most tájékoztatjuk Önöket, hogy az egészségház használatbavételi engedélyéhez szükséges kérelmet valamennyi hozzá kapcsolódó dokumentummal együtt több hete megküldtük az illetékes építéshatóságnak. Egyeztetést folytattunk arról, hogy a használatbavételi engedély megérkezte előtt az átköltözések megtörténhetnek, a rendelések és tanácsadások elkezdődhetnek.

Az illetékes építéshatóság helyszíni szemlén megtekintette az egészségház épületét, felszereltségét a beküldött dokumentumok alapján. Előzetes tájékoztatás alapján mindent rendben találtak. Az engedélyezési eljárás folyamatban van az építéshatóság részéről. A végleges használatbavételi engedély megadásához az építési engedélynél is közreműködött szakhatóságok állásfoglalásainak bekérése zajlik jelen pillanatban. Reményeink szerint a használatbavételi engedély néhány héten belül megérkezik.

Kérjük tájékoztatásunk elfogadását, és ahogy ígértük, a későbbiekben is igyekszünk minden, lakosságot érintő más kérdésekről is első kézből tájékoztatást adni.

Vigyázzunk egymásra!

Szente Béla polgármester

Borbás Viktor alpolgármester

Keresztény Anikó jegyző

 

Tájékoztatás az új egészségház használatbavételi engedélye körüli tevékenységekről... bővebben

Gyermekorvosi rendelés változása

 | Gyermekorvosi rendelés változása

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Dr. Külüs Ilona gyermekorvos rendelése 2020.07.13-tól 2020.08.07-ig az alábbiak szerint alakul:

hétfő - 13:30-15:30
kedd - 11:30 - 13:30
szerda - 11:00 - 13:00
csütörtök - 11:30 - 13:30
péntek - 08:00 - 10:30

Dr. Külüs Ilona telefonos elérhetősége: 06-30-970-7215.
A régi 06-29-419-544-es telefonszám átmenetlieg nem üzemel.

Megértésüket köszönjük!

Borbás Viktor alpolgármester

Gyermekorvosi rendelés változása... bővebben

Igazgatási szünet a Polgármesteri Hivatalban

 | Igazgatási szünet a Polgármesteri Hivatalban

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Monorierdői Polgármesteri Hivatal igazgatási szünet miatt 2020. július 22-től - 2020. augusztus 07-ig  igazgatási szünet miatt zárva tart.   

EBBEN AZ IDŐSZAKBAN AZ ÜGYFÉLFOGADÁS IS SZÜNETEL!

Sürgős anyakönyvi ügyekben (haláleset) munkaidőben a 06-70/638-8986 telefonszám hívható.

Halaszthatatlan igazgatási és hatósági ügyekben 2020.07.22. – 2020.07.31. között munkaidőben a 06-70/638-7535 telefonszám, 2020.08.03. – 2020.08.07. között a 06-70/638-7543 telefonszám hívható.

Megértésüket köszönjük!

Keresztény Anikó jegyző

Igazgatási szünet a Polgármesteri Hivatalban... bővebben

Tájékoztató a településen létesített térfigyelő kamerarendszerről

 | Tájékoztató a településen létesített térfigyelő kamerarendszerről

Tisztelt Lakosság!

Elsőként szeretnénk tájékoztatást adni a lakosságának a 2019. évben településünkön létesített térfigyelő kamerarendszer jelenlegi állapotáról. Tesszük ezt azért, mert nem szeretnénk, ha más forrásokból fals információk jutnának el Önökhöz, valamint azért, mert úgy gondoljuk, hogy mind a lakosság, mind az önkormányzati tulajdon védelme érdekében kiépített térfigyelő rendszer jelenlegi állapotáról Önöknek is, mint adófizető állampolgároknak is tudniuk kell.

A Képviselő-testület 2020. június 25-én megtartott ülésén tájékoztatást kapott arról, hogy a 99/2019.(VIII.07.) határozatával megbízott Vállalkozó által kiépített térfigyelő kamerarendszer működésével súlyos problémák vannak, amelyet szakértői vélemény támaszt alá. A telepített 13 darab kamerából nagyon sok nem működik, hiányzik, vagy éppen működéséhez szükséges technikai eszközök nem megfelelőek, illetve a Vállalkozó által utólag ki lettek szerelve. A szakértői vélemény egyértelműen alátámasztja, hogy a monorierdői térfigyelő kamerarendszer így nem felel meg az előírásoknak, a szakmai, erkölcsi elvárásoknak, és a vállalkozóval megkötött szerződésben foglaltaknak. A rosszhiszeműség és a szándékosság egyértelműen feltételezhető a Vállalkozó részéről.

Mindezek alapján önkormányzatunk jogi képviselője a Vállalkozó által kivitelezett monorierdői közterületi térfigyelő kamerarendszer kiépítése kapcsán felmerült csalás bűncselekmény gyanúja miatt feljelentést tett az illetékes rendőrkapitányságon. A képviselő-testület bízik a büntetőeljárás sikeres lefolytatásában, valamint további célja az, hogy egy esetleges polgári peres eljárás keretében is érvényesítse az önkormányzat érdekeit a Vállalkozóval szemben.

Kérjük tájékoztatásunk elfogadását, egyben jelezni kívánjuk, hogy a későbbiekben igyekszünk minden lakosságot érintő más kérdésekről is első kézből tájékoztatást adni.

Vigyázzunk egymásra!

Szente Béla polgármester

Borbás Viktor alpolgármester

Tájékoztató a településen létesített térfigyelő kamerarendszerről... bővebben

Képviselő-testületi döntések röviden

 | Képviselő-testületi döntések röviden

 A Képviselő-testület 2020. június 25-i nyilvános ülésén meghozott döntéseinek 19 pontban összefoglalt tájékoztatója

1) Polgármesteri tájékoztató a 2020. május 27-én meghozott polgármesteri határozatok végrehajtásáról
Monorierdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és az 55/2020.(VI.25.) Kt. határozatával elfogadta a tájékoztatót.
A pandémiás időszakban is tevékenyen dolgozott a polgármester, alpolgármester, jegyző valamint a polgármesteri hivatal dolgozói. A képviselők bevonásával és véleményezésével születtek meg a polgármesteri határozatok. Tekintettel arra, hogy sok olyan intézkedésre volt szükség, amely a község életében létfontosságú volt.

2) Beszámoló a Monor Katasztrófavédelemi Kirendeltség Monor Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi tevékenységéről
Monorierdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javaslatát is figyelembe véve- megtárgyalta és az 56/2020.(VI.25.) Kt. határozatával elfogadta a beszámolót.
A képviselő-testület ülésén megjelent Földváry Péter parancsnok-helyettes százados úr, a községet érintő előző évben ellátott feladatokat, statisztikai adatokat ismertette. A képviselő-testület köszönetét fejezte ki az elvégzett munkájukért.
3) Monorierdőért Polgárőr Egyesület 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása 

Monorierdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - egyetértve a Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javaslatával - megtárgyalta és az 57/2020.(VI.25.) Kt. határozatával elfogadta a beszámolót. A képviselő-testület fontosnak tartja a lakosság biztonságérzetét, ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy Monorierdő még élhetőbb és még barátságosabb település legyen.
4) Tájékoztató a Monorierdő Község Önkormányzata által létesített térfigyelő kamera rendszer jelenlegi állapotáról és az ezzel kapcsolatban megtett polgármesteri intézkedésről
Monorierdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javaslatával egyetértve - megtárgyalta és az 58/2020.(VI.25.) Kt. határozatával elfogadta a tájékoztatót. 
A H-CONTROL Kft. elkészítette a szakvéleményt mely alapján a monorierdői térfigyelő kamerarendszer nem felel meg az előírásoknak, a szakmai, erkölcsi elvárásoknak, éppen ezért az Önkormányzat a szükséges jogi lépéseket megtette.

5) Az Önkormányzat 2019. évi zárszámadási rendeletének megtárgyalása és elfogadása 

Monorierdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság valamint a Humán Bizottság javaslatával egyetértve - megtárgyalta és az 59/2020.(VI.25.) Kt. határozatával módosító javaslattal élt az elkészített rendelettervezethez.
Ezt követően megalkotta a 2019. évi zárszámadásról szóló 5/2020.(VI.26.) önkormányzati rendeletét. Majd ezt követően a 60/2020.(VI.25) Kt. határozatával jóváhagyta az intézmények 2019. évi pénzmaradványát.
Az Áht. 91. §-a szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti el és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé. Az Önkormányzat jelentős anyagi erőfeszítései ellenére sem vett igénybe pótlólagos külső forrásokat, adósságállomány nincs.

6) A 2019. évi éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés elfogadása
Monorierdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javaslatával egyetértve - megtárgyalta és a 61/2020.(VI.25.) Kt. határozatával elfogadta az előterjesztésben foglaltakat.
Az éves összefoglaló jelentés a jogszabályi követelményeknek megfelelően és azok útmutatásai alapján került elvégzésre.
7) Javaslat az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelete módosításának megtárgyalására és elfogadására
Monorierdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága, valamint a Humán Bizottság - javaslatával egyetértve - megtárgyalta és megalkotta az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítására vonatkozó 6/2020.(VI.26.) önkormányzati rendeletét. 
A váratlanul kialakult járványügyi vészhelyzet különleges feladatainak finanszírozásához a Kormány a Járvány Elleni Védekezési Alap bevételei közé emelte az önkormányzatnál tervezésre került gépjárműadót, valamint jelentős enyhítést vezetett be az iparűzési adó megfizetése tárgyában is. Éppen ezért a költségvetési kiadások és bevételek főösszegének csökkentésére került sor, mely jelentős megszorításokkal társul.

8) Javaslat a települési támogatás keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételeiről, valamint az ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 26/2017.(X.27.) önkormányzati rendelet módosítására 

Monorierdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság valamint a Humán Bizottság javaslatával egyetértve - megtárgyalta és megalkotta a fenti rendelet módosítására vonatkozó 7/2020.(VI.26.) önkormányzati rendeletét.
Az önkormányzat vezetői által kidolgozott rendeletmódosítás alapján a Képviselő-testület települési támogatás keretében támogatja az óvodából kikerülő, onnan elballagó gyermekeket, illetve a helyi általános iskolába beiratkozott első osztályos gyermekeket is. Ezen rendelet csökkenti az iskolába készülő helyi kisgyermekek szüleinek anyagi terheit.

9) Javaslat Monorierdő Község Önkormányzatának a közterület-felügyeleti tevékenység ellátásáról szóló rendelet- tervezet elfogadására
Monorierdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javaslatával egyetértve - megtárgyalta és megalkotta a közterület-felügyeleti tevékenység ellátásáról szóló 8/2020.(VI.26.) önkormányzati rendeletét. 
A településen az elmúlt időszakban megszaporodtak azon cselekmények és magatartási formák, melyek a közterület rendjét és tisztaságát negatív irányban befolyásolják. Éppen ezért szükségessé vált egy helyi szintű szabályozás, amely a jogszabályoknak megfelelő.
10) Javaslat a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló önkormányzati rendelettervezet elfogadására
Monorierdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és megalkotta a közszolgálati tisztviselők napja, munkaszüneti nappá nyilvánítására vonatkozó 9/2020.(VI.26.) önkormányzati rendeletét. 
2017. január 1. napján hatályát vesztette a jogszabály, amely szerint a közszolgálati tisztviselők napja, július 1-je munkaszüneti nap. Azonban a képviselő-testület rendelkezhet arról, hogy a hivatal köztisztviselői számára a közszolgálati tisztviselők napja, július 1-je munkaszüneti nap legyen, ezzel is elismerve Monorierdő község szolgálatában végzett munkájukat.

11) Javaslat a Monorierdői Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadására
Monorierdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javaslatával egyetértve - megtárgyalta és a 62/2020.(VI.25.) Kt. határozatával elfogadta a tájékoztatót.  
Megállapítható, hogy a hivatali apparátus az államigazgatási feladatokat ellátja, támogatja Monorierdő község fejlődését, segíti az itt élő polgárok ügyeinek intézését, érdekeinek érvényesítését.
12) Javaslat a Monorierdői Polgármesteri Hivatal új Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására
Monorierdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javaslatával összhangban - megtárgyalta és a 63/2020.(VI.25.) Kt. határozatával elfogadta a Polgármesteri Hivatal új Szervezeti és Működési Szabályzatát.  
A legutóbb hivatalban álló aljegyzői álláshely nem került betöltésre. Azonban a jegyző akadályoztatása, illetve távolléte alatt a helyettesítést meg kell oldani, ezzel a feladattal az igazgatási csoportvezető került megbízásra, ennek megfelelően készült el az új SZMSZ.
13) Javaslat a Szárazhegy Quercus Nonprofit Kft. 2019. évi egyszerűsített pénzügyi beszámolója, valamint a Felügyelő Bizottság jelentésének elfogadására
Monorierdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság indítványát - megtárgyalta és a 64/2020.(VI.25.) Kt. határozatával elnapolta a napirendi pont megtárgyalását, a jelenleg folyamatban lévő könyvvizsgálati eljárás befejezéséig a Szárazhegy Quercus Nonprofit Kft. vonatkozásában.
14) Javaslat Monorierdő Község Önkormányzata Képviselő- testületének Humán Bizottsága külsős jogállású új tagjának megválasztására
Monorierdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Humán Bizottság indítványával egyet értve - megtárgyalta és a 65/2020.(VI.25.) Kt. határozatával elfogadta az előterjesztésben foglaltakat. A Humán Bizottság nem képviselő tagjának Leé Imréné monorierdői lakos került megválasztásra, aki a Képviselő-testület ülésén letette esküjét. Vitéz Attila a Humán Bizottság elnöke valamint a képviselők sok sikert kívánnak a munkájához.
15) Javaslat Monorierdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 26/2020.(II.27.) Kt. határozat módosítására
Monorierdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Humán Bizottság javaslatával összhangban - megtárgyalta és a 66/2020.(VI.25.) Kt. határozatával elfogadta az előterjesztésben foglaltakat.
A Képviselő-testület a Monorierdői Csicsergő Óvoda és Konyha vezetőjének kérelmére az intézmény nyári zárva tartását 2020. augusztus 03-tól – 2020. augusztus 14-ig engedélyezte.
16) A Daköv Kft. Monori Üzemigazgatósága Monorierdő Fácán utca – Harmat utca sarkán lévő magánterületen található vákuum akna áthelyezése tekintetében benyújtott árajánlat elfogadása
Monorierdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javaslatával összhangban - megtárgyalta és a 67/2020.(VI.25.) Kt. határozatával elfogadta az előterjesztett határozati javaslatot.
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy elfogadja a Daköv Kft. Monori Üzemigazgatósága által a Monorierdő Fácán utca – Harmat utca sarkán lévő magánterületen található vákuum akna áthelyezése tekintetében benyújtott, kedvezőbb árajánlatát.
17) Javaslat a Szárezhegy Quercus Nonprofit Kft. Monorierdő Fácán utca és Pacsirta utca közötti szakasz tekintetében - bozótirtás, fatuskó kivételére vonatkozó árajánlatának elfogadása 
Monorierdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javaslatával összhangban - megtárgyalta és a 68/2020.(VI.25.) Kt. határozatával elfogadta az előterjesztett határozati javaslatot.
Monorierdő Fácán utca és Pacsirta utca közötti szakaszának rendbetételére (55 m hosszan és 6 m szélesen) a Szárezhegy Quercus Nonprofit Kft. által beadott ajánlat került elfogadásra.
18) Monorierdő Község területén ún. „Zöld udvar” létrehozására tett javaslat
Monorierdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság elnökének indítványára - megtárgyalta és a 69/2020.(VI.25.) Kt. határozatával elfogadta az előterjesztett határozati javaslatot.
Monorierdő Község területén keletkező - lakcímkártyával igazolható helyi lakos által korlátozott mennyiségben ingyenesen leadható - zöldhulladék elhelyezése, komposztálása és hasznosítása érdekében ún. „ZöldUdvar” létrehozására és üzemeltetésére vonatkozó dokumentáció kerüljön kidolgozásra és beterjesztésre a képviselő- testület elé.
19) Javaslat a Monorierdei Fekete István Általános Iskola Szülői Szervezete által benyújtott kérelem elbírálására.
Monorierdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és a 70/2020.(VI.25.) Kt. határozatával jóváhagyta a kérelmet.
Monorierdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fekete István Általános Iskola Szülői Szervezete által benyújtott kérelmet jóváhagyta, amely ingyenes tornatermi használatra irányul, jótékonysági esemény megtartása céljából.

 

 

Képviselő-testületi döntések röviden... bővebben

Megkezdődött a forgalom lassítása

 | Megkezdődött a forgalom lassítása

Tisztelt lakosság! Sok lakos kérését teljesítve a tegnapi nap folyamán elhelyezésre kerültek a Sas utcában az első forgalom lassító eszközök és KRESZ táblák. Bosszúságok sorozata szűnhet meg ezzel a lépéssel, amit a notórius száguldozók ellen folytatott küzdelmünk első lépéseként tettünk meg. Közlekedési szakemberek a rendőrséggel karöltve mérték fel településünket és szabták meg a helyszíneket. A Sas utca csak az első helyszín, amit több utca is követni fog, törekedve a biztonságos közlekedés megteremtésére.

Megkezdődött a forgalom lassítása... bővebben

Tovább marad érvényes a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény


A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és a hátrányos helyzetet megállapító határozat hatálya meghosszabbodik a veszélyhelyzet megszűnésének hónapját követő második hónap végéig.

Tovább marad érvényes a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény... bővebben

Óvodai beiratkozás

 | Óvodai beiratkozás

A koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt a 2020/2021-es nevelési évre történő óvodai beiratkozásokkal kapcsolatos információk

Óvodai beiratkozás... bővebben


Jegyzői intézkedés


a Polgármesteri Hivatal működésével és ügyfélfogadásával kapcsolatban

Jegyzői intézkedés ... bővebben

1/2020.(03.15.) számú polgármesteri intézkedés


A koronavírus járvánnyal kapcsolatos intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatok megszervezéséről

1/2020.(03.15.) számú polgármesteri intézkedés... bővebben


Tájékoztatás bel- és külterületi égetésről

 | Tájékoztatás bel- és külterületi égetésről

Égetés belterületen Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az avar és kerti hulladékok nyílttéri kezeléséről szóló Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2007.(VIII.01. ) Kt. rendelete 3.§ értelmében:

Tájékoztatás bel- és külterületi égetésről... bővebben

Tájékoztatás a csatornával nem rendelkező ingatlanok tulajdonosai részére


Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a csatornarákötéssel nem rendelkező ingatlanokról a szennyvíz tárolóból történő elszállítására a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági szolgáltatásokról szóló 1/2019. (II.1.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdése alapján a COMBOS Településtisztasági Bt. (a továbbiakban Közszolgáltató) látja el közszolgáltatási szerződés alapján.

Tájékoztatás a csatornával nem rendelkező ingatlanok tulajdonosai részére... bővebben

Információk

Hivatali ügyfélfogadás

2213 Monorierdő,
Szabadság u. 50/A

Hétfő
13:00 – 18:00 óráig

Szerda
08:00 – 12:00, és
13:00 – 16:00 óráig

Péntek
08:00-11:00

Központi telefonszám:
06-29-419-103

Intézze ügyeit elektronikusan

Intézze ügyeit elektronikusan

ASP csatlakozás

ASP csatlakozás

Egészségfejlesztési Iroda létrehozása a monori járásban Monorierdő központtal

Egészségfejlesztési Iroda létrehozása a monori járásban Monorierdő központtal