Monorierdő

Monorierdő településközpont fejlesztése

Monorierdő településközpont fejlesztése

Hasznos linkek

Hasznos linkek
Hírek

1/2020.(03.15.) számú polgármesteri intézkedés


1/2020.(03.15.) számú polgármesteri intézkedés
a koronavírus járvánnyal kapcsolatos intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatok megszervezéséről

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 14.§(1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a „koronavírus” által okozott megbetegedések okán kialakult nemzetközi járványügyi helyzetre, valamint a 41/2020. (III.11.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) elrendelt járványügyi szabályokra tekintettel az alábbiak szerint intézkedem:

1) A kialakult helyzet kezelésére Helyi Operatív Tanács létrehozását rendelem el, amelynek tagjai:
Szente Béla polgármester
Borbás Viktor alpolgármester
Keresztény Anikó jegyző
Dr. Páczi Antal háziorvos
Skultéty Borbála óvodavezető
Balla Tiborné élelmezésvezető
Keresztes Hajnalka védőnő
Gáborné Faragó Anita védőnő

2) A Helyi Operatív Tanács munkáját segítő személyek:
Petrovai Tamás közterület-felügyelő
Mályi Bálint körzeti megbízott

3) A Monorierdői Csicsergő Óvoda és Konyha működésére vonatkozó intézkedésem:
- azon gyermekek, akiknek bármely szülője otthon tartózkodik, nem látogathatják az intézményt,
- az a gyermek, akinek a családjában valaki külföldről tért haza, azt követően két hétig nem látogathatja az intézményt;
- csak láz és hőemelkedés mentes gyermek vihető az intézménybe, ahol az ajtóban az intézményi dolgozók veszik át a szülőktől, és megmérik a hőmérsékletét, abban az esetben, ha bármelyik gyermeknél eltérést tapasztalnak, a szülők/törvényes képviselők kötelesek gyermeküket hazavinni, ellátásukról gondoskodni;
- kizárólag olyan gyermek vihető az intézménybe, ahol a szülő/törvényes képviselő a munkavégzése miatt nem tudja megoldani a gyermek elhelyezését és erről a munkáltatójától írásbeli igazolást mutat be az intézmény vezetőjének 2020. március 18-ig;
- az intézmény jelen helyzetre vonatkozó belső szabályrendszerének kidolgozásáról az intézmény vezetősége köteles gondoskodni.

4) Gyermekétkeztetés biztosítására vonatkozó intézkedésem:
- a 3) pont szerint óvodai ellátásra jogosult gyermekek étkeztetése a szokásos módon történik;
- az iskolai tanulók részére az étkeztetést az alábbiak szerint biztosítjuk:
• azon tanulók részére, akik kiscsoportos „ügyeleti rendszer szerinti” foglalkozáson vesznek részt, biztosítjuk a napi 2x-i étkezést (reggeli és ebéd) egyszer használatos ételdobozban, ebben az esetben az intézmény vezetője gondoskodik az étel konyháról való elszállításáról;
• azon tanulók részére, akik otthon a távoktatási rendszerben tanulnak, és szülője/törvényes képviselője az étkezési igényt leadta az intézmény vezetőjének, 1x-i meleg ételt biztosítunk egyszer használatos ételdobozban, ebben az esetben a szülő/törvényes képviselő köteles megoldani az étel elszállítását;

5) A Polgármesteri Hivatal működésére vonatkozó – a jegyzővel egyeztetett – intézkedésem:
- a Hivatalban az ügyintézés folyamatos, azonban a személyes ügyfélfogadás szünetel, további intézkedésig kizárólag telefonon illetve elektronikusan (e-mail formájában) van lehetőség kapcsolatfelvételre;
- amennyiben a telefonos vagy elektronikus lehetőséget nem tudja valaki igénybe venni, akkor személyesen a Hivatal portáján jelezheti ügyintézési szándékát;
- kivételt képeznek a fenti ügyintézési formák alól a csak személyesen intézhető ügyek (házasságkötés, haláleset anyakönyveztetése), ez esetekben telefonon egyeztetett időpontban kerülhet sor személyes ügyintézésre.

6) Védőnői látogatások, tanácsadásokra vonatkozó intézkedésem:
- további intézkedésig a személyes látogatások és a tanácsadás a védőnői szolgálat helyiségeiben szünetel.

7) Közép és felsőoktatási intézményben tanulókra vonatkozó intézkedésem:
- ezen intézményekből hazaköltöző diákok legalább 14 napig tartózkodjanak otthonukban.

8) Egyéb szolgáltatások – azok vezetőivel történt egyeztetések alapján - biztosítására tett intézkedéseim:

- a szemétszállítás változatlan formában működik, mert népegészségügyi kockázatot jelentene, ha a DTKH Nonprofit Kft. nem szállítaná el a háztartási hulladékot;
- a család- és gyermekjóléti szolgáltatás személyes ügyfélfogadása szünetel, további intézkedésig kizárólag telefonon van lehetőség kapcsolatfelvételre.

9) Külföldről hazatérő lakótársaim jelzési kötelezettségére vonatkozó intézkedésem:
- a külföldről hazatérő monorierdői lakosok kötelesek azonnal jelentkezni háziorvosuknál;
- amennyiben tudomásunkra jut olyan eset, hogy a hazatérő lakótársunk nem jelentkezett háziorvosánál, akkor a szükséges jelzést valamennyi hatóság felé megtesszük.

10) A Községi Könyvtárra vonatkozó intézkedésem:
- a személyes látogatás és könyvkölcsönzés további intézkedésig szünetel.

Jelen intézkedésem 2020. március 15. napjának 11:30 órájától visszavonásig érvényes!

Monorierdő, 2020. március 15.
Szente Béla polgármester

« visszalépés
Információk

Hivatali ügyfélfogadás

2213 Monorierdő,
Szabadság u. 50/A

Hétfő
13:00 – 18:00 óráig

Szerda
08:00 – 12:00, és
13:00 – 16:00 óráig

Péntek
08:00-11:00

Központi telefonszám:
06-29-419-103

Intézze ügyeit elektronikusan

Intézze ügyeit elektronikusan

ASP csatlakozás

ASP csatlakozás

Egészségfejlesztési Iroda létrehozása a monori járásban Monorierdő központtal

Egészségfejlesztési Iroda létrehozása a monori járásban Monorierdő központtal