Monorierdő

Monorierdő településközpont fejlesztése

Monorierdő településközpont fejlesztése

Hasznos linkek

Hasznos linkek
Hírek

Gyermekorvosi rendelő új telefonszáma

 | Gyermekorvosi rendelő új telefonszáma

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy dr. Külüs Ilona gyermekorvos rendelőjének új telefonszáma 06-29/781-598, amely a mai naptól már hívható.

Kérjük, hogy a fenti telefonszámon keressék doktornőt és asszisztensét.

Vigyázzunk egymásra!
Szente Béla polgármester
Borbás Viktor alpolgármester

Gyermekorvosi rendelő új telefonszáma... bővebben

Telefonszám változás

 | Telefonszám változás

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy dr. Páczi Antal háziorvosunk rendelője a régi 06-29/419-107 és az átmeneti 06-29/782-541 telefonszámon is hívható.

Vigyázzunk egymásra!
Szente Béla polgármester
Borbás Viktor alpolgármester

Telefonszám változás... bővebben

Változás a házhoz menő szelektív hulladékok szállítási rendjében

 | Változás a házhoz menő szelektív hulladékok szállítási rendjében
TISZTELT MONORIERDŐI LAKOSOK!
 
Októbertől ismét 2 hetente szállítják el a sárga zsákos szelektív hulladékot.
Csomagolási hulladékok gyűjtésének időpontja 2020-ban:
10.09., 10.24. (szombat); 11.06., 11.20., 12.04.; 12.18.
Zöldhulladék gyűjtésének időpontjai 2020-ban:
10.28., 11.25., 12.21.
 
Borbás Viktor alpolgármester
 

Munkatársat keresünk teljes munkaidős takarítónői pozícióba


Feladatok:
• a Polgármesteri Hivatal épületének zavartalan működése érdekében az előírt szükségszerű takarítási és fertőtlenítési feladatok elvégzése;
• irodák és mellékhelyiségek tisztán tartása, higiéniai eszközök töltése;
• ablakok, ajtók, burkolatok tisztántartása;
• alapvető rend, és tisztaság fenntartása;
• portaszolgálat ellátása ügyfélfogadási időben, az Egészségház takarítónőjének
helyettesítése távolléte idején
Elvárások:
• teherbíró képesség;
• kulturált megjelenés, viselkedés;
• büntetlen előélet (erkölcsi bizonyítvány szükséges);
• megbízhatóság;
• precíz és alapos munkavégzés;
• minimum 8 általános iskolai végzettség
Előnyt jelent:
• hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
Bérezés:
• bejelentett havi Mt. szerinti munkabér;
• stabil hátterű, hosszú távú munkalehetőség;
• határozatlan idejű munkaszerződés
A munkakör betöltésének kezdete: 2020. október 5.
Munkavégzés helye:
2213 Monorierdő Szabadság utca 50/A.
Monorierdői Polgármesteri Hivatal
Hivatalos jelentkezés:
Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje fényképes önéletrajzát és motivációs levelét Monorierdő Község Polgármestere részére 2020. szeptember 30-ig az alábbi e-mail címre: szemelyugy@monorierdo.hu

Munkatársat keresünk teljes munkaidős takarítónői pozícióba... bővebben

Tájékoztató a településen létesített térfigyelő kamerarendszerről

 | Tájékoztató a településen létesített térfigyelő kamerarendszerről

Tisztelt Lakosság!

Elsőként szeretnénk tájékoztatást adni a lakosságának a 2019. évben településünkön létesített térfigyelő kamerarendszer jelenlegi állapotáról. Tesszük ezt azért, mert nem szeretnénk, ha más forrásokból fals információk jutnának el Önökhöz, valamint azért, mert úgy gondoljuk, hogy mind a lakosság, mind az önkormányzati tulajdon védelme érdekében kiépített térfigyelő rendszer jelenlegi állapotáról Önöknek is, mint adófizető állampolgároknak is tudniuk kell.

A Képviselő-testület 2020. június 25-én megtartott ülésén tájékoztatást kapott arról, hogy a 99/2019.(VIII.07.) határozatával megbízott Vállalkozó által kiépített térfigyelő kamerarendszer működésével súlyos problémák vannak, amelyet szakértői vélemény támaszt alá. A telepített 13 darab kamerából nagyon sok nem működik, hiányzik, vagy éppen működéséhez szükséges technikai eszközök nem megfelelőek, illetve a Vállalkozó által utólag ki lettek szerelve. A szakértői vélemény egyértelműen alátámasztja, hogy a monorierdői térfigyelő kamerarendszer így nem felel meg az előírásoknak, a szakmai, erkölcsi elvárásoknak, és a vállalkozóval megkötött szerződésben foglaltaknak. A rosszhiszeműség és a szándékosság egyértelműen feltételezhető a Vállalkozó részéről.

Mindezek alapján önkormányzatunk jogi képviselője a Vállalkozó által kivitelezett monorierdői közterületi térfigyelő kamerarendszer kiépítése kapcsán felmerült csalás bűncselekmény gyanúja miatt feljelentést tett az illetékes rendőrkapitányságon. A képviselő-testület bízik a büntetőeljárás sikeres lefolytatásában, valamint további célja az, hogy egy esetleges polgári peres eljárás keretében is érvényesítse az önkormányzat érdekeit a Vállalkozóval szemben.

Kérjük tájékoztatásunk elfogadását, egyben jelezni kívánjuk, hogy a későbbiekben igyekszünk minden lakosságot érintő más kérdésekről is első kézből tájékoztatást adni.

Vigyázzunk egymásra!

Szente Béla polgármester

Borbás Viktor alpolgármester

Tájékoztató a településen létesített térfigyelő kamerarendszerről... bővebben

Megkezdődött a forgalom lassítása

 | Megkezdődött a forgalom lassítása

Tisztelt lakosság!

Sok lakos kérését teljesítve a tegnapi nap folyamán elhelyezésre kerültek a Sas utcában az első forgalom lassító eszközök és KRESZ táblák.

Bosszúságok sorozata szűnhet meg ezzel a lépéssel, amit a notórius száguldozók ellen folytatott küzdelmünk első lépéseként tettünk meg.

Közlekedési szakemberek a rendőrséggel karöltve mérték fel településünket és szabták meg a helyszíneket.

A Sas utca csak az első helyszín, amit több utca is követni fog, törekedve a biztonságos közlekedés megteremtésére.

Megkezdődött a forgalom lassítása... bővebben

Tájékoztatás bel- és külterületi égetésről

 | Tájékoztatás bel- és külterületi égetésről

Égetés belterületen

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az avar és kerti hulladékok nyílttéri kezeléséről szóló Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2007.(VIII.01. ) önkormányzati rendelete értelmében:

- a kerti hulladékok égetése mind a háztartási hulladékszállításba bevont, mind a háztartási hulladékszállításba be nem kapcsolt területeken minden héten szerdán 8:00- 17:00 óráig és vasárnap 8:00-10:00 óráig végezhető. A kerti hulladék égetése kizárólag személyes felügyelet mellett történhet. Ünnepnapokon az égetés tilos.

- a kerti hulladékot csak úgy szabad égetni, hogy az égéstermékek (füst, pernye) kárt ne okozzanak.

- nagy mennyiségű füstöt termelő anyagot (nedves kerti hulladék) égetni tilos. A tüzelést végző túlzott füst- illetve koromképződés esetén köteles a tüzet eloltani és a levegőszennyezést megszüntetni.

- az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot. (PVC, gumi, egyéb veszélyes hulladékok stb.).

(9) Füstköd riadó elrendelése esetén a kerti hulladék égetése tilos.

Aki a fentieket nem tartja be szankciót von maga után, ami történhet helyszíni bírság vagy feljelentés formájában. A helyszíni bírság mértéke 5000-50 000 Ft-ig terjedhet.

Égetés külterületen

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ) 221-228. §-a rendelkezik a szabadtéri tűzgyújtásról. Az OTSZ szerint ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.

Külterületen irányított égetés csak engedéllyel!

Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 hektár egybefüggő területen irányított égetést végezhet.

Az irányított égetés végzésére vonatkozó kérelem tartalmazza:

  • a kérelmező nevét és címét,
  • az égetés pontos, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét,
  • az égetés megkezdésének és tervezett befejezésének időpontját (év, hónap, nap, óra, perc),
  • az irányított égetés indokát,
  • az égetéssel érintett terület nagyságát,
  • az égetés folyamatának pontos leírását,
  • az égetést végző személyek nevét, címét,
  • az égetés felügyeletét biztosító személy nevét és címét, mobiltelefonszámát,
  • a tűz továbbterjedésének megakadályozására tervezett intézkedéseket és a helyszínen biztosított, a tűz továbbterjedésének megakadályozására készenlétben tartott eszközök felsorolását.

A kérelmet legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig be kell nyújtani a területileg (kivételes esetben a kérelmező lakóhelye, székhelye szerint) illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségnek. A tűzvédelmi hatóság a kérelmet annak beérkezésétől számított 5 munkanapon belül bírálja el. Egy kérelmen egy darab 10 hektár vagy ennél kisebb terület égetése jelenthető be, és az első fokú eljárás lefolytatásáért fizetendő 3000 Ft illetéket kérelmenként kell megfizetni.

A kirendeltség irányított égetésre vonatkozó engedélye más, jogszabályban - a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 21. § - előírt hatósági engedélyt nem pótol.

Tűzgyújtási tilalom alatt irányított égetés nem engedélyezhető.

Tűzvédelmi szabályok az irányított égetésnél

Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az irányított égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani. Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást - vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni.

Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak szerint végezhető:

A tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos; az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos. A tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással biztosítani.

A tarlóégetés 10 hektárnál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni. A tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani.

A lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék égetésére értelemszerűen a tarlóégetés szabályait kell alkalmazni.

Erdei tűzrakóhelyen történő tűzgyújtás nem irányított égetés

Amennyiben külterületen a szabadtéri (tarló, lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék) égetést jogszabály az irányított égetéstől eltérő fogalomba sorolja - mint például az erdővédelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 65. §-a és az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet 9. §-a (alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység, ellenőrzött tűz) - és az égetésre speciális feltételeket, módszereket és eljárásokat határoz meg, ezen rendelkezéseket kell alkalmazni, és nem kell a tevékenységet irányított égetésként engedélyeztetni.

Tájékoztatás bel- és külterületi égetésről... bővebben

Tájékoztatás a csatornával nem rendelkező ingatlanok tulajdonosai részére


Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a csatornarákötéssel nem rendelkező ingatlanokról a szennyvíz tárolóból történő elszállítására a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági szolgáltatásokról szóló 1/2019. (II.1.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdése alapján a COMBOS Településtisztasági Bt. (a továbbiakban Közszolgáltató) látja el közszolgáltatási szerződés alapján.

Tájékoztatás a csatornával nem rendelkező ingatlanok tulajdonosai részére... bővebben

Információk

Hivatali ügyfélfogadás

2213 Monorierdő,
Szabadság u. 50/A

Hétfő
13:00 – 18:00 óráig

Szerda
08:00 – 12:00, és
13:00 – 16:00 óráig

Péntek
08:00-11:00

Központi telefonszám:
06-29-419-103

Intézze ügyeit elektronikusan

Intézze ügyeit elektronikusan

ASP csatlakozás

ASP csatlakozás

Egészségfejlesztési Iroda létrehozása a monori járásban Monorierdő központtal

Egészségfejlesztési Iroda létrehozása a monori járásban Monorierdő központtal