Monorierdő

Monorierdő településközpont fejlesztése

Monorierdő településközpont fejlesztése

Hasznos linkek

Hasznos linkek
Ovodafejlesztés 2019
Magyar faluprogram
Eszközbeszerzés
Temetői ifrastruktúra fejlesztés 2020
Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása
2021. Kommunális eszköz beszerzése
2021 Felelős állattartás elősegítése
Hírek

Földgáz tájékoztató

 | Földgáz tájékoztató

Tisztelt Lakosok !

Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 2023. január 10-i hatállyal módosult.

A módosítás következtében jegyzői hatáskörben, az ingatlan rendeltetési egységek számáról -8 napon belül- kiadott hatósági bizonyítvány alapján a többgenerációs együtt élő családok kedvezményesen vehetik igénybe a többlet gázfogyasztást, amennyiben az ingatlanban egy mérőóra van felszerelve, de az adott címen több rendeltetési egység található.

A módosítás értelmében 2023. január 10-től a kérelmezett ingatlan esetében a következő feltételeknek kell megfelelni:
- az ingatlan  társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlan
- az ingatlanon belül több, de legfeljebb négy – tehát 2-4 - önálló, országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 105. §-a szerinti lakás rendeltetési egység (a továbbiakban: lakás rendeltetési egység) található.

A módosítás értelmében január 10-től  a kérelmezett ingatlan esettében már nem kell figyelembe venni:

„a) az OTÉK 1. számú melléklet 95. pontjában foglalt, az önálló rendeltetési egységek önálló bejáratára, valamint
b) egy lakások műszaki megosztására
vonatkozó követelményeket, ha a lakások az OTÉK 105. §-ában foglalt egyéb követelményeknek eleget tesznek”

Az OTÉK 105. § -a alapján lakás:
„105. § *  (1) A lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé
a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,
b) a főzést, mosogatást és az étkezést,
c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,
d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).
(2) A lakószoba a lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű, fűthető, huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m2 hasznos alapterületű helyisége, amely lehetővé teszi az (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenységek folytatását - kivéve a jövedelemszerzést szolgáló munkavégzést - és az azokhoz kapcsolódó berendezések elhelyezését.
(3)
 *  A 30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy lakószobája hasznos alapterületének legalább 16 m2-nek kell lennie. Ebbe és a lakószoba (2) bekezdés szerinti alapterületébe nem számítható be a főző és az étkező funkció céljára is szolgáló helyiség, helyiségrész hasznos alapterülete, amennyiben az a lakószoba légterével közös.
(4) A lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden helyiségben a rendeltetésének megfelelő szellőzést, természetes megvilágítást biztosítani kell.”


A hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztó nyújtja be az egyetemes szolgáltató részére.
Ezért célszerű a hatósági bizonyítványt annak kérelmeznie, aki az egyetemes szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban áll. ( akinek a nevére a földgáz számla szól ! )

Felhívnánk azonban a figyelmet arra, hogy, a jogszabály alapján:
„ha az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan lakás rendeltetési egységeinek száma nem egyezik meg a hatósági bizonyítványban foglaltakkal, ezt hatósági ellenőrzés lefolytatása érdekében az eljáró hatóság felé jelzi.”
„ha ez az eljárás azzal az eredménnyel zárul, hogy a hatósági bizonyítványban foglaltnál kisebb számú, ténylegesen kialakult lakás rendeltetési egység található az ingatlanon belül, az egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy a felhasználó jogosulatlanul vette igénybe a kedvezményes többletmennyiséget a bejelentett és a tényleges lakás rendeltetési egységek különbözete vonatkozásában. Ebben az esetben a jogosulatlanul igénybe vett kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget a jogszabály 5. § (2) bekezdése szerinti versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron kell a felhasználóval elszámolni.”

A hatósági bizonyítványhoz külön kérelem-nyomtatvány a Monorierdői Polgármesteri Hivatalánál igényelhető.

Monorierdő, 2023.01.24.

Bozsóné Rab Tímea Mariann
jegyző


FONTOS INFORMÁCIÓ A 2023. ÉVI EDÉNYZET AZONOSÍTÓ MATRICÁVAL KAPCSOLATBAN

 | FONTOS INFORMÁCIÓ A 2023. ÉVI EDÉNYZET AZONOSÍTÓ MATRICÁVAL KAPCSOLATBAN

Tisztelt Lakosság!

A DTKH NONPROFIT KFT. tájékoztatása szerint a 2023-as évben nem kerülnek postázásra az érvényesítő matricák.
A DTKH NONPROFIT KFT a közszolgáltatás igénybevételének jogosultságát személyes ellenőrzéssel és digitális rendszer segítségével valósítja meg a jövőben.

Ezzel összefüggésben továbbra is kiemelten fontos, hogy lakott ingatlan esetén a közszolgáltatás igénybevétele, illetve a díj fizetése kötelező.


Kutya chip-olvasót állítottunk rendszerbe Monorierdőn

 | Kutya chip-olvasót állítottunk rendszerbe Monorierdőn

Számos lakossági jelzés érkezett a kóbor kutyák növekvő számát illetően. Reagálva a megkeresésekre kutya chip-olvasó segíti a közterület-felügyelő munkásságát a mai naptól Monorierdőn.

Kutya chip-olvasót állítottunk rendszerbe Monorierdőn... bővebben

Téli ítélkezési szünet

 | Téli ítélkezési szünet
Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy a Monori Járásbíróság a téli időszakban valamennyi szervezeti egységnél 2022. december 27. napjától – 2022. december 30. napjáig ítélkezési szünetet tart.
Az ítélkezési szünet ideje alatt valamennyi ügyszakban ügyeletet tart a bíróság.
2022. december 20. napjától 2023. január 6. napjáig Monori Járásbíróságon a személyes ügyfélfogadás szünetel.
Az ügyfélfogadás kizárólag telefonon és elektronikus úton történik.
Az ügyfelek a papír alapú iratokat az erre a célra kihelyezett gyűjtőládába helyezhetik.

Tájékoztatás Hivatal nyitvatartási idejéről

 | Tájékoztatás Hivatal nyitvatartási idejéről

TÁJÉKOZTATÓ ÜGYFÉLFOGADÁSI REND VÁLTOZÁSÁRÓL
Hivatkozással a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232.§ (3) bekezdésére és Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 153/2022.(X.25.) számú rendeletére a Monorierdői Polgármesteri Hivatal igazgatási szünet miatt az alábbi időszakban zárva tart:

2022. december 22. – 2023. január 8.
NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS

Sürgős anyakönyvi ügyekben
(haláleset) 2022. december 29. napján 9.00 – 12.00 óra között, illetve 2023. január 05. napján 9.00 – 12.00 óra között a +36-20/771-0407 telefonszám hívható.

A Pénzügyi Csoport az alábbi napokon tart ügyeletet a Polgármesteri Hivatalban:
2022. december 30. (péntek) 8.00 – 11.00
2023. január 3. (kedd) 8.00 – 11.00

Az Igazgatási Csoport (műszaki- és szociális ügyek) az alábbi napokon tart ügyeletet a Polgármesteri Hivatalban:
2022. december 29. (csütörtök) 8.00 – 11.00
2023. január 4. (szerda) 8.00 – 11.00

Megértésüket köszönjük!

Bozsóné Rab Tímea Mariann
jegyző

 


Tájékoztatás

 | Tájékoztatás

Tisztelt Lakosság!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2022.12.14-én (Szerdán) 13:00 és 15:00 között kereshetik Hivatalunkat az anyakönyvi ügyekben.
Megértésüket köszönjük. 


DTkH Tájékoztatás

 | DTkH Tájékoztatás
Tisztelt Lakosság!
Alábbiakban közöljük a DTkH tájékoztatását:
"MONORIERDŐ HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI ÉS ZÖLDHULLADÉK 2023. FÉLÉVI SZÁLLÍTÁSI REND
Társaságunk az alábbiakban tájékoztatja Önt az újrahasznosítható csomagolási, a zöldhulladék, továbbá a lom hulladékok gyűjtéséről. Együttműködésüket ezúton is köszönjük!
Házhoz menő zöldhulladékgyűjtés 2023.
Február 2.
Március 2. és 30.
Április 27.
Május 25.
Június 22.
Fenyőgyűjtés: január 5. és 20.
A kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket, illetve a lehullott falevelet a DTkH Nonprofit Kft. által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott zöld színű Társaságunk emblémájával ellátott zsákban, illetve az ágnyesedéket max. 70 cm hosszú
kötegekben összekötve (alkalmanként maximum 0,5 m3 mennyiségben), a zöld zsák mellé helyezze ki az ingatlana elé, a közterületet nem szennyező módon.
A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink 2 db cserezsákot (zöld színű, emblémás) biztosítanak. Szükség esetén további zsákokat az alábbi értékesítési helyeken lehet beszerezni átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása ellenében az ingatlanhasználó, vagy
meghatalmazottja, a közszolgáltatás számlafizetője nevére. A zsák átvételéhez személyes okmányok szükségesek, mivel a közszolgáltatás ellenértéke (kommunális többlethulladékos zsák árával megegyező: 445 Ft+ÁFA/db), utólag a Nemzeti Hulladékgazdálkodási
Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. által kerül kiszámlázásra.
Szállítási alkalmanként, ingatlanonként 2 db ingyenes zsák, valamint további „korlátlan” mennyiségű megvásárolt, kék színű, DTkH emblémás lebomló zsák helyezhető ki.
Házhoz menő csomagolási hulladékgyűjtés 2023.
Január 12 és 26.
Február 9. és 23.
Március 9. és 23.
Április 6. és 20.
Május 4. és 18.
Június 1. és 15. és 29.
Az összegyűjtött csomagolási hulladék a megadott napon a csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló, sárga fedélű edényzetben, vagy szükség szerint bármely átlátszó zsákban, mennyiségi korlátozás nélkül kihelyezhető.
Kérjük, fokozott gondossággal járjanak el a hulladékok tömörítésével kapcsolatban, ezzel is csökkentve a tároláshoz szükséges hely, valamint a kihelyezésükhöz szükséges zsákok mennyiségét!
FONTOS! Az üveg (színes és színtelen öblös, üdítő, boros, pezsgős) gyűjtése kiöblítve, az üveg gyűjtőpont(ok)on történik! (Szabadság u. 50/A. és Piac tér 2281/3. hrsz.)
Házhoz menő lomtalanítás
A lomtalanítást évente (jan. – dec.) ingatlanonként KÉT alkalommal (3m3/ alkalom mennyiségben) házhoz menő rendszerrel végezzük el, mely az 53/500-152 (2. menüpont) telefonszámon (ügyfélfogadási időben) igényelhető.
Ügyfélszolgálat és zsák értékesítés:
2213 Monorierdő, Szabadság utca 50/A, Szerdánként: 13:00 – 15:00-ig
DTkH Nonprofit Kft. 2700 Cegléd, Kút u. 5.; Hétfőnként: 8:00 – 20:00; Kedd, Szerda, Csütörtök: 08:00 – 15:00. Telefonszám: 06/53-500-152; 06/53-500-153. E-mail: ugyfelszolgalat@dtkh.hu és a www.dtkh.hu oldalon.
Kérjük fokozott figyelemmel tájékozódjanak a helyszínek és nyitva-tartások tekintetében, mert a járványügyi helyzettől függően eltérhetnek a feltüntetettektől

DTkH Tájékoztató

 | DTkH Tájékoztató

Tisztelt Lakosság!

Alábbiakban közöljük a DTkH tájékoztatását:

"Tisztelt Ügyfeleink! 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2022.12.13-tól 2023.01.01-ig kihelyezett ügyfélkapcsolati pontunkon az ügyfélfogadás szünetel. Arra kérjük Önöket, hogy ügyintézés során elektronikus illetve telefonos elérhetőségeinket részesítsék előnyben.

ugyfelszolgalat@dtkh.hu

0653500152 vagy 0653500153 

Megértésüket köszönjük!"


Katasztrófavédelem felhívás

 | Katasztrófavédelem felhívás
Tisztelt Lakosság!
Alábbiakban közöljük a Katasztrófavédelem felhívását:
Tűzoltónak lenni sokkal több, mint egy szimpla szakma, ez egy hivatás!
Legyél Te is tűzoltó!
Meg van benned a tűz?
Jelentkezz tűzoltónak! 
06-1/469-4105 (21129-es mellék)
pest.human@katved.gov.hu
pest.katasztrofavedelem.hu

Meghívó és tájékoztató közmeghallgatásra

 | Meghívó és tájékoztató közmeghallgatásra

M E G H Í V Ó
Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
KÖZMEGHALLGATÁSÁRA

(az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2019. (X.24.) Kt. rendelet 46. § (2) bekezdése alapján)
2022. november 29.-én 17.00 óra
A közmeghallgatás helye:
Polgármesteri Hivatal Díszterme (2213 Monorierdő, Szabadság u. 50/a.)
A közmeghallgatás napirendje:
1) Tájékoztató Monorierdő község 2022. évi gazdálkodásáról.
2) Tájékoztató a település közbiztonsági helyzetéről, valamint az új körzeti megbízott bemutatása.
3) Tájékoztató a lezárult valamint a jelenleg is zajló beruházásokról.
4) A lakosság által írásban feltett kérdések illetve közérdekű kérdések megválaszolása
Monorierdő, 2022. október 25.
 

Tájékoztató
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, a 2022. november 29-én 17.00 órai kezdettel a Monorierdői Polgármesteri Hivatal Dísztermében tartandó  közmeghallgatással kapcsolatosan, az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2019. (X.24.) Kt. rendelet 46. § (2) bekezdése alapján a választópolgárok a közmeghallgatást legalább 5 nappal megelőzően írásban is feltehetik a közérdekű kérdéseiket, illetve javaslataikat.
Írásbeli kérdéseket tehát 2022. november 24. napjáig az alábbi elérhetőségekre küldhetik meg:

  • a Monorierdői Polgármesteri Hivatal postaládájába elhelyezve, (2113 Monorierdő, Szabadás u. 50/A.),
  • elektronikus úton a titkarsag@monorierdo.hu email címre megküldve,
  • postai úton a Monorierdői Polgármesteri Hivatal címére megküldve (2113 Monorierdő, Szabadás u. 50/A.).

A határidőben megküldött írásbeli kérdésekre a közmeghallgatáson adunk választ. Amennyiben a kérdező nem tud megjelenni a közmeghallgatáson akkor az általa  megadott elérhetőségre írásban fog választ kapni. A helyben feltett kérdésekre, javaslatokra amennyiben helyben nem kerül sor válaszadásra, akkor 15 napon belül írásban fog a kérdező választ kapni.
Felhívom a figyelmet, hogy egyedi ügy (hatósági eljárás stb.) nem tárgya a közmeghallgatásnak, igy azok tárgyalására nem fog sor kerülni.

Monorierdő, 2022. október 25.
Szente Béla polgármester


Polgármesteri Hivatalban a téli igazgatási szünet

 | Polgármesteri Hivatalban a téli igazgatási szünet

Tisztelt Lakosság!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 153/2022. (X.25.)  Kt. határozata értelmében a Polgármesteri Hivatalban a téli igazgatási szünet 2022. 12. 22-től 2023. 01. 08-ig tart.

Bozsóné Rab Tímea Mariann
Jegyző


Monorierdői Közösségi Könyvtár nyitva tartás változás

 | Monorierdői Közösségi Könyvtár nyitva tartás változás

Tisztelt Lakosság!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Monorierdői Közösségi Könyvtár nyitva tartása Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 153/2022. (X.25.)  Kt. határozata értelmében az alábbiak szerint módosul:
Szombat 800 – 1300
Könyvigénylés hétköznaponként elektronikus úton kerület sor, amelyet vagy a szombati nyitvatartási időben a könyvtárban, vagy szerdai napokon lehet átvenni a Polgármesteri Hivatal épületében.


Monorierdői Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási idő változás

 | Monorierdői Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási idő változás

Tisztelt Lakosság!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 142/2022. (X.25.) Kt határozata értelmében a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadása 2022.11.02-től 2023. 03. 31-ig az alábbiak szerint módosul:
Hétfő 800-1200 – 1230-1730
Szerda 800-1200 – 1300-1600

Bozsóné Rab Tímea Mariann
Jegyző


A települési ügysegéd nem fogad ügyfeleket Monorierdőn

 | A települési ügysegéd nem fogad ügyfeleket Monorierdőn

Tisztelt Lakosság!

A települési ügysegéd 2022. november 1. és 2023. márciusa között átmenetileg nem fogad ügyfeleket Monorierdőn.

A legközelebbi Kormányablak: 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80.

Kormányablak nyitvatartása:
hétfő - 08:00 - 18:00
kedd - 08:00 - 16:00
szerda - 11:00 - 19:00
csütörtök - 08:00 - 16:00
péntek - 08:00 - 14:00

Megértésüket köszönjük!


Népszámlálás 2022

 | Népszámlálás 2022
Tisztelt Lakosság!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) meghosszabbította a népszámlálás online adatszolgáltatási időszakát október 19-e délelőtt 10:00 óráig. A számlálóbiztosok október 20. és november 20. között keresik fel azokat a háztartásokat, amelyek nem éltek az online kitöltés lehetőségével.
Szíves együttműködésüket köszönjük!

ÚTFELÚJÍTÁSOK


ÚTFELÚJÍTÁSOK MONORIERDŐN
 
Tisztelt Lakosság!
 
A Colas Út Zrt. várhatóan a mai napon megkezdi a Viola és Futó utcák kivitelezési munkáit. Jelen útszakaszok esetében a tervezett befejezési határidő: 2022.11.25.
A mai naptól a Viola és Futó utcákban ideiglenes forgalmi rend került bevezetésre. A közlekedést korlátozva fenntartják a kivitelezési munkák ideje alatt, az ingatlanok megközelíthetők lesznek.
Felmerülő észrevételeikkel, kérdéseikkel kérjük, forduljanak munkatársainkhoz a helyszínen vagy a következő elérhetőségek egyikén:
ut@colas.hu
muszak@monorierdo.hu
 
Türelmüket ezúton is köszönjük!
 
Tisztelettel:
Szente Béla polgármester
Borbás Viktor alpolgármester

Szociális célú tűzifa tájékoztató


Szociális célú tűzifa támogatás
A tűzifa támogatás, a lakáshasználat költségeit csökkentő, szociális rászorultság alapján természetben nyújtott szociális ellátás. Az Önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként legfeljebb 5 m3 tűzifát biztosíthat.
Tűzifa juttatásban részesülhet az a kérelmező, akinek háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem.
egyedül élő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át (jelenleg 114.000.- forintot).
családban élő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át (jelenleg 85.000.- forintot),
A tűzifa támogatás egy lakóingatlanban évente egy alkalommal csak egy személynek állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.
A tűzifa támogatás annak adható, aki lakásának a fűtését fával, vagy részben fával biztosítja.
A tűzifa igénylés a kérelem nyomtatványon (a kérelem nyomtatvány letölthető Monorierdő Község Önkormányzat honlapjáról, illetve személyesen átvehető a Polgármesteri Hivatal portaszolgálatán ügyfélfogadási időben) 2022. október 7. és október 30. napja között nyújtható be. A tűzifa kiszállításáról az önkormányzat tárgyévet követő év február 28. napjáig gondoskodik.
A beérkezett kérelmeket a tárgyévi költségvetés e célra rendelkezésre álló előirányzata figyelembevételével a Humán Bizottság bírálja el.


Tájékoztatás


TÁJÉKOZTATÓ ÜGYFÉLFOGADÁSI REND VÁLTOZÁSÁRÓL
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a 23/2021. (VI.1.) ITM rendelet alapján 2022. október 31. (hétfő) áthelyezett munkanap, ezen a napon a hivatalban nincs ügyfélfogadás.
A jogszabályi előírásoknak megfelelően az ügyfélfogadás 2022. október 14. napján (péntek) az alábbiak szerint változik meg: D.e.: 8.00 - 12.00 és D.u.: 13.00 - 16.00
Megértésüket köszönjük!
Tisztelettel:
Bozsóné Rab Tímea Mariann 
jegyző

 


Pályázati felhívás önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére


Dátum: 2022. 10. 10.

Pályázati felhívás
Önkormányzati ingatlanok értékesítésére

Monorierdő Község Önkormányzata a Monorierdő község nemzeti vagyonáról szóló 8/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelete alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:
1. A pályázatot kiíró neve, székhelye:
Monorierdő Község Önkormányzata 2213 Monorierdő, Szabadság u. 50/A.
Elérhetősége: 0629/419-103
Adószáma: 15736228-1-13
Törzskönyvi azonosító száma: 736228
Képviseli: Szente Béla polgármester
2. A pályázat célja: Önkormányzati ingatlan értékesítése
3. A pályázat jellege: A pályázat nyilvános, egyfordulós
4. Az ingatlant értékesítésre kijelölő döntés száma: 135/2022.(IX.22.) Kt. határozat
5. A pályáztatásra kerülő ingatlan adatai:

Helyrajzi szám

Művelési ág

Terület

Az ingatlan minimális ára

külterület, 14121 hrsz.

szántó

2698 m2

12.000.000,-Ft

Az ingatlanok per, teher és igénymentesek.
6. Pályázati feltételek:
A pályázatot a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13.§ (2) bekezdése alapján természetes személy vagy átlátható szervezet nyújthat be.
Amennyiben gazdasági szervezet a pályázó, pályázatához csatolnia kell:
-30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatot és be kell mutatnia képviselője aláírási címpéldányát.
A gazdasági társaság csak a törvényes képviselője vagy a Ptk. előírásainak megfelelő meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja vehet részt a pályázaton.
7. A pályázatok benyújtásának helye:
Monorierdő Község Önkormányzata 2213 Monorierdő, Szabadság u. 50/A.
8. Az ajánlatok benyújtásának módja:
Az ajánlatok benyújthatók személyesen vagy postai úton a pályázati felhívás mellékletét képező pályázati ajánlati nyomtatványon. Az ajánlatot zárt borítékban kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázati ajánlat Monorierdő 14121 hrsz. ingatlan megvásárlására.”
A pályázónak az ajánlati nyomtatványon nyilatkoznia kell:
-a pályázati feltételek elfogadásáról
-az ajánlati kötöttség elfogadásáról
-az ingatlanért felkínált vételár nagyságáról
-gazdasági szervezet esetén arról, hogy átlátható szervezetnek minősül.
9. A pályázati biztosíték összege:
14121 hrsz.-ú ingatlan tekintetében: 358.879,-Ft, amelyet Monorierdő Község Önkormányzat OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11742056-15590208 számú számlájára kell megfizetni. A pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot a pályázathoz csatolni kell.
10. A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. október 21. (péntek) 16:00 óra.
11. Az ajánlati kötöttség időtartama:

A pályázó ajánlatához 30 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejáratakor kezdődik.
12. Az ajánlatok elbírálásának szempontja:
A pályázat nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és összességében a legelőnyösebb ajánlatot teszi. A pályázat elbírálásánál előnyt élvez, aki az ingatlan haszonbérletére jelenleg az önkormányzattal megkötött érvényes szerződéssel rendelkezik. A pályázat nyertesével az adásvételi szerződés megkötésére legkésőbb az elbírálást követő 30. napon kerül sor. Az önkormányzat csak a pályázat nyertesével – vagy annak visszalépése esetén a második legelőnyösebb ajánlatot tevővel köt szerződést.
13. Fizetési feltételek
Az adásvételi szerződés aláírásakor az egy összegben megfizetendő vételárrészlet ingatlan 3.000.000.- Ft. A fennmaradó vételárhátralék megfizetésének határideje legkésőbb: 2022. december 31.
14. A pályázatok elbírálásának rendje:
A pályázatok nyilvános felbontásának ideje: 2022. október 25. (kedd) 15:00 óra.
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság bontja fel és értékeli a beérkezett pályázatokat és tesz javaslatot a Képviselő-testületnek a nyertes ajánlattevővel történő adásvételi szerződés megkötésére.
15. Egyéb információk:
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.
A minimálisnál alacsonyabb összegű ajánlat érvénytelen.
Az ingatlan igény szerint a kiíróval egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthető.
Az önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást indokolás nélkül is eredménytelenné nyilvánítja.
A pályázati eljárásban csak olyan pályázó vehet részt, aki vállalja, hogy az önkormányzattal szemben bármilyen jogügyletből eredő lejárt tartozását legkésőbb a pályázatok benyújtásának határidejéig teljes egészében kiegyenlíti. Ennek elmaradása esetén a pályázót ki kell zárni a pályázati eljárásból.
A tulajdonjog változás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésének, valamint a tulajdonjog átruházás egyéb költségei a vevőt terhelik.
A pályázati kiírás a Monorierdői Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint a Monorierdő Község Önkormányzat honlapján (www.monorierdo.hu) kerül meghirdetésre.
A pályázaton résztvevőket levélben értesíti az önkormányzat a pályázat eredményéről.
Monorierdő, 2022. 10. 10.

Szente Béla
polgármester


AZ ARADI VÉRTANÚK EMLÉKNAPJA

 | AZ ARADI VÉRTANÚK EMLÉKNAPJA
Aranyosi Ervin: Az aradi vértanúk emlékére
 
Szabadság, mit legyűrt a zsarnok.
Egy nép mely gyászol, s ünnepel!
Temetni jöttünk és siratni,
de e nép többet érdemel!
A gőg, s a túlerő legyőzött,
de büszke népünk fennmarad!
Ők tizenhárman ott nyugosznak,
nem népünk sírja lett Arad.
Ha hűvös, őszi éjszakákon,
a csillagokat kémleled,
tizenhárom ragyogó csillag
felülről őrzi népedet.
Hibáinkból tanulni kéne,
mert “megbűnhődte már e nép”!
S a hűvös, őszi éjszakákon
érezd a HŐSÖK tekintetét…

Információk

Hivatali ügyfélfogadás

2213 Monorierdő,
Szabadság u. 50/A

Hétfő
8:00 – 12:00, és
12:30 - 17:30 óráig

Szerda
08:00 – 12:00, és
13:00 – 16:00 óráig

Péntek
Nincs ügyfélfogadás

Központi telefonszám:
06-29-419-103

E-mail cím:
titkarsag@monorierdo.hu

Intézze ügyeit elektronikusan

Intézze ügyeit elektronikusan

ASP csatlakozás

ASP csatlakozás

Egészségfejlesztési Iroda létrehozása a monori járásban Monorierdő központtal

Egészségfejlesztési Iroda létrehozása a monori járásban Monorierdő központtal

Választási hirdetmény

Választási hirdetmény